ورق ژئوممبران ورق ژئوممبران

ورق ژئو ممبران

ژئوسنتتيك چيست؟

ورق ژئوممبران

واژة «ژِئوسنتتيك
پروژه هاي عمراني مرتبط با زمين، خاك و سنگ داشته و پسوند «سنتتيك» به معناي مصنوعي (يا ساختگي كه متضاد طبيعي
است) اشاره به اين مطلب دارد كه اين مصالح منحصراً از فرآورده هاي ساخت انسان توليد مي شوند. مصالح مورد استفاده در
توليد ژئوسنتتيك ها عمدتاً پليمرهاي مصنوعي هستند كه از نفت خام مشتق مي شوند. گرچه از لاستيك (كائوچو)، پشم
شيشه (فايبرگلاس) و ديگر مصالح نيز بعضي مواقع براي توليد ژئوسنتتيك ها استفاده مي شود. ژئوسنتتيك، در واقع واژه اي
عام است كه دامنة وسيعي از فرآورده هاي توليد شده توسط مصالح پليمري را شامل مي شود. رايج ترين اين محصولات
پليمري عبارتند از: ژئوتكستايل ها، ژئوگريدها، ژئونت ها، ژئوممبرين ها و ژئوكمپوزيت ها كه همراه با خاك، سنگ و يا هر
مصالح مهندسي ديگر در بسياري از پروژه هاي ساخت دست انسان به كار گرفته مي شوند.

1
American Society for Testing and Materials
2
Geosynthetic
2
www.AMS.ir
فصل دوازدهم: آشنايي با ژئوسنتتيك ها
، پشم، پنبه و غيره) نيز به همراه خاك، سنگ و يا ديگر 2 ، الياف نارگيل 1 بعضي مواقع مصالح ساخته شده از الياف طبيعي (كَنَف
مصالح مهندسي به كار گرفته مي شوند. مخصوصاً در پروژه هاي عمراني موقت و كوتاه مدت. چنين مصالحي كه آن ها را مـي
» (نَچِرال به معناي طبيعي، Geonatural (ناميد، هنگامي كه به همراه خاك به كار گرفته مي شوند بـه دليـل 4 توان «ژِئونَچِرال
تجزيه پذيري داراي عمر كوتاهي بوده و بنابراين داراي كاربردهايي به تنوع ژئوسنتتيك ها نيستند. گرچه ژئونچرال هـا تفـاوت
هاي بارزي با ژئوسنتتيك ها به لحاظ مادي و فيزيكي دارند، آن ها را مي توان فرآورده هاي مكمل ژئوسنتتيك ها دانست و نه
جايگزيني براي آن ها زيرا موارد كاربرد آن ها در بعضي موارد با يكديگر مشترك است. در حقيقت ژئونچرال هـا نيـز مصـالحي
(الياف چوب، Lignin (و سلولز تشـكيل شـده 5 پليمري هستند چون بخش عمداي از آن ها از پليمرهاي طبيعي همانند لينين
است.
هنگامي كه از ژئوسنتتيك ها در تماس با خاك، سنگ يا هر مصالح مهندسي ديگر استفاده مي شود همواره يك يا
چندين عملكرد از عملكردهاي پاية زير را اجرا مي نمايند:
عملكردهاي ژئوسنتتيك ها : مهم!

 

 

1. Rei


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/12/1 ساعت: ۱۲ توسط:pool08 :

ژئوسنتتيك‌ها به چند گروه كلي تقسيم مي‌شوند:

ورق ژئوممبران
1. ژئوتكستايل: ژئوتكستايل پارچه اي از مال پلي استر يا اين كه پلي پروپيلن ميباشد كه مهم‌ترين ويژگي آن مقاومت كششي بالا و همينطور سازش با گونه هاي خاك و دوام 50 ساله در اشكال خاك ها مي‌باشد. كاربرد گسترده آن درباره با تسليح خاك ، زهكشي ، جداسازي گونه هاي لايه هاي خاك و فيلتراسيون در جاده ها ، سامانه ريلي ، فرودگاه ، خطوط مترو و خطوط لوله ، مخازن نفتي و گونه هاي درياچه هاي تصنعي و مصنوعي ، موج شكن كنار دريا دريا و گونه هاي سدها و غيره كاربرد داراست و جهت داراي سلاح‌سازي، جداسازي، زهكشي مطلوب، بيشتر نمودن توان باربري آسفالت و خاك، ارتقا قدمت موءثر آسفالت، حفاظت بنا‌اي از سواحل و بنادر، گرد‌همايي همگون در بنا‌هاي دريايي نظير موج شكن‌ها، حفاظت زمين‌هاي در هم اكنون فرسايش، حفاظت از لايه بالاست در راه آهن، ارتقا اقتدار باربري بستر روش و راه آهن، حفاظت از لايه‌هاي ژئوممبرين يا اين كه ورق پلي اتيلن و بخش اعظمي از مورد ها ديگر كاربرد داراست.ژئوتكستايل ها معمولاً به صورت پارچه ي بافته يا اين كه نبافته ايجاد ميگردند. ژئوتكستايل هاي بافته از در هم تنيدن حرفه هاي عمودي وافقي ساخته مي گردند كه فيض ي پاياني آن پيدايش يك لايه ي مقاوم و چيزي مشابه پارچه ميباشد. ژئوتكستايل هاي نبافته به طرز هاي مختلفي ساخت مي‌شوند. شيوه هاي معمول عبارتند از heat bonded ( صورت دهي با حرارت)، needle punched( صورت دهي مكانيكي يا سوزن سوزني كردن) و chemically bonded (صورت دهي به طريق شيميايي).ژئوتكستايل هاي بافته و نابافته از حرفه ها و فيبرهاي عموماً پليمري درست شده اند، كه از پلي پروپيلن، پلي استر، پلي اتيلن و پلي آميد تشكيل مي گردند . مجموعه كوچكي از ژئوتكستايل ها وجود دارا‌هستند كه از الياف فيبري درست شده اند و عمدتاً درباره‌ي در اختيار گرفتن فرسايش به عمل مي‌روند.
1. ژئوگريدها: جهت داراي سلاح سازي خاك و ايجاد ديوارهاي حائل و غيره كاربرد دارا هستند. ژئوگريد ٫ گريد هاي مشبك توري ميباشد كه به طور رديف هاي افقي براي مستحكم نگاه داشتن ديوار ها به كارگيري مي شود. ژئوگريد مانند حفاظي براي پايداري حركت هاي سطح بيروني خاك است. ژئوگريد خاك را اثبات نگه مي دارد تا به‌اين چهره مقاومت ديوارهاي سازه گرديده روي آن بيش تر شود.ژئوگريد ورقه اي مشبك ميباشد كه در مقايسه با ژئوتكستايل خواص قفل شدگي بيشتري داراست يعني با ذرات خاك سرگرم گرديده و مقاومت طولي و عرضي بالايي به بستر خويش ميدهد. اين فرآورده طولاني تر در ديوار هاي حائل و شيوه سازي كاربرد دارااست و از موادي مانند پلي اتيلن، پلي استر، فايبر گلاس و با پو شش هاي متعدد ساخت مي‌گردد.
2. ژئوممبران‌ها: ورق هاي ژئوممبران غشاهاي آب بند و غير قابل نفوذ پليمري بر اساس پلي اتيلن ، پلي پروپيلت و PVC مي‌باشند كه در ضخامت هاي گوناگون و با مقاومت هاي مكانيكي و ضريب انعطاف پذيري متغير به طور صاف و زمخت (مضرس ) ايجاد و ارائه مي‌شوند. كه خواص عايق كاري اشكال سطح هاي سواي نياز به زيرسازي يگانه را دارااست. كه منجر نفوذ ناپذيري نسبت به اشكال سيالات(مثلا آب، مواد شيميايي و نفتي) مي شودو جهت سطح هاي آب بند و ايزوله از قبيل ، توليد درياچه‌هاي تصنعي و مصنوعي، استخرهاي رشد ماهي و استخرهاي صنعتي، طراحي سايت هاي دفن بهداشتي آشغال (Land fill) ، ايزولاسيون و عايق بندي بنا


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/11/29 ساعت: ۱۲ توسط:pool08 :

كاربردهاي ژئوتكستايل

ورق ژئوممبران


في مابين قشر بستر و پي سنگي جاده
 دربين ژئوممبران و لايه هاي زهكشي شن
 در ميان فونداسيون و خاكريزي
 في مابين خاك فونداسيون و ديوار ، فونداسيون
 ميان شيب و مسافت دربين خاكريز و گودي خاكبرداري
 تحت تخته سنگهاي محل عبور عابر پياده
 پاركينگ
 ميدانهاي ورزشي
 بلوكهاي پيش ساخته و پانلها براي زيبايي
 قسمتهاي متعدد سدهاي زميني
 لايه هاي كهنه و تازه آسفالت
 خاك قابل انعطاف و جاده هاي فرش نشده ، ميدانهاي هوايي ، جاده ها ، زمين آشغال ، ميادين ورزشي
 پرهيز از شكاف شدن ژئوممبران
 ديوارهاي داراي اسلحه فابريكي
 خاكريز
 شيبهاي تند
 سدهاي سنگي و زميني
 زيرلايه بتون
 انكرينگ ديوار
 به جاي فيلترهاي خاك دانه اي
 تحت مبنا سنگي جاده و باند فرودگاه
 به دور سنگ و لوله
 صافي هيدروليك
 نگهداري از مواد زهكشي
 در مقابل ژئوكامپوزيت براي پرهيز از ورود خاك
 تحت عنوان آبرو لوله اي در سد زميني
 تحت عنوان حائل جريان افقي
 تحت عنوان زه پشت ديوار حفظ كننده
 آبرو پايين ژئوممبران
 آبرو در ميادين ورزشي
 جايگزين زه هاي شني
ايجاد لايه ژئوتكستايل نبافته و ورق ژئوممبران با 10 سال گارانتي


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/11/27 ساعت: ۱۲ توسط:pool08 :

كاربرد ژئوتكستايل در فعاليت هاي عمراني

ورق ژئوممبران


ژئوتكستايل‌ها منسوجات متخلخل و نفوذپذيري مي‌باشند كه از الياف پليمري ساخته مي گردند. ژئوتكستايل‌ها در آغاز در رابطه با كاربردهاي فرسايش مطرح و بعنوان جايگزيني براي فيلترهاي شني ساخته شدند. براين اساس اسم اول براي ژئوتكستايل‌ها پارچه‌هاي فيلتري (filter fabric) بود. در ايجاد ژئوتكستايل‌ها بيش تر از پلي پروپيلن (PP) يا اين كه پلي استر (PET) به كار گيري مي گردد اما ممكن ميباشد پليمرهاي ديگري نظير پلي اتيلن PE و پلي آميد نيز بكار گرفته شوند. در صورتيكه كه الياف درست شده از اين پليمرها به وسيله دستگاه‌هاي بافندگي و به طور دو گروه نخ عمود بر هم (تار و پود) بافته شوند گونه جنس به ژئوتكستايل بافته گرديده (Woven) مرسوم ميباشد. در حالتي كه الياف به طور تصادفي و نامنظم در كنار هم قرار گيرند و بوسيله حرارت دادن و يا اين كه به طور شيميايي و يا اين كه مكانيكي به يكديگر متصل شوند دراين‌صورت ژئوتكستايل بافته نشده (non-woven) ساخت مي گردد.


كاربردها:
ژئوتكستايل‌ها در شغل هاي عمراني و ژئوتكنيكي دارنده كاربردهاي فراواني مي باشند كه از حيث مكانيزم سعي به طور تحت طبقه بندي مي‌شنود:

جداسازي

جداسازي ژئوتكستايل به طور “ساخت حصار تصنعي اثبات در بين دو ماده گوناگون كه يكپارچگي و تلاش هر دو ماده سلامت و دست نخورده باقيمانده و يا اين كه بهبود ‌يابد” تعريف‌و‌تمجيد ميگردد.

ميان سطح زيرين و پاره سنگ‌ها و شن ريزي‌ها در ريل راه‌آهن
دربين فونداسيون و خاكريزي براي بيشتر بارها
في مابين فونداسيون و لايه‌هاي خاك
پايين زمين پاكينگ‌ها
پايين لايه‌هاي زهكشي
في مابين لايه‌هاي نو و قديم آسفالت
به دليل نگهداري از لايه ژئوممبران در مقابل سنگ‌هاي تيز گوش


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/11/23 ساعت: ۱۰ توسط:pool08 :

كامپوزيت هاي ژئوتكستايل با عملكردهاي مختلف

ورق ژئوممبران


درين انتها‌طومار به باز نگري كاربردهاي waterproofing در حوزه حفظ آب پرداخته شده است و برخي از مسائل مهم در حيث گرفته شده است . به خصوص براي استخرها ، ترازو اتلاف آب نيز به جهت تبخير كه سبب ساز كاهش سطح آب مي‌گردد ، وجود خواهد داشت . البته در‌صورتي‌كه يك لايه waterproofing غالب در‌اين ساختارها وجود نداشته باشد ، افت آب زياد خواهد بود و سطح آب به صورت قابل‌توجهي كاهش خواهد يافت . نواحي ذخيره آب معمولا ً كاربردهاي داخلي مي‌باشند كه مقادير تبخير كمتري دارا هستند . البته به خصوص وقتي كه حتي يك توافق جزيي در توليد‌وساز موجود است ، ممكن ميباشد در ديوارهايي كه سبب نشت آب مي گردند ، ساخت شود . با دقت به ايرادات مو جود در‌اين موقعيت ، برس و مواد آيتم به كار گيري با سيستم‌هاي geomembrane جايگزين ميگردند . آب گرانبها ميباشد و بسيار ارزشمند ميباشد ؛ براين اساس آن را ذخيره ميكند . معاش اقتصادي سيستم waterproofing مي بايست به به عبارتي اندازه قدمت خدماتي ايجاد باشد . مي بايست از متريال باكيفيت زير با هزينه نخستين معدود‌خيس اجتناب كرد .
سيستم‌هاي Geomembrane و FPO Geomembrane اثبات كرده‌اند كه دنياي تلاش خويش را در حيطه ذخيره آب توسعه داده‌اند و pool از گونه هاي متعدد پروژه‌هايي استعمال كرده‌اند كه با قدمت طولاني اقتصادي و خصوصيت‌هاي مقاوم در قبال پيري آنها گزينه به كارگيري قرار گرفته‌اند .

حيطه ذخيره آب :
ECB و FPO Geomembranes در لايه‌هاي منفرد به وسيله laying شل و ول و شيوه جوشكاري اصطكاكي براي the بخش ها ذخيره آب به فعاليت گرفته مي گردند . در كاربردهاي افقي ، roll - ® ECB يا اين كه Polyfin ® second به صورت وا رفته‌وول روي سطح بتون فراهم ميباشد . بخش همپوشاني گرديده با استعمال از يك دستگاه جوش دو قطبي با استعمال از يك دستگاه جوشكاري حرارتي اتومات جوش داده مي شود . درز دوگانه براي زمان ۲ دقيقه آزمايش مي شود كه فشار ۲ توشه را با به كار گيري از a اعمال مي‌نمايد . نياز به به كار گيري از the ذيل the طبق حالت سطحي گزينش ميگردد . در كاربردهاي عمودي ( ديوارها ) ، rolls نقشه OC - Plan ® يا اين كه Polyfin ® به صورت جزئي از طول در دسترس ديوارها بوسيله اتصال فعلا معلق ميشوند . فهرست‌ها با ۱۰ سانتي‌متر با هم همپوشاني دارا هستند

 


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/10/3 ساعت: ۱۱ توسط:pool08 :

ژئوممبران گونه‌اي از مصالح ژئوسنتتيك

ژئوممبران گونه‌اي از مصالح ژئوسنتتيك مي‌باشد كه براي عايق‌بندي از آن به كار گيري مي شود . اين كالا از مواد پليمري ساخته گرديده و پروسه استعمال از آن در پروژه‌هاي عايق‌بندي به جاي ساير توليد ها مشابه رو به افزايش مي باشد . ژئوممبران نوعي پوشش پليمري ميباشد كه براي عايق‌بندي استخرهاي خاكي وسيماني و مخازن ذخيره آب و مواد شيميايي استفاده مي‌گردد . ورق ژئوممبران به طور معمول از جنس پلي‌اتيلن (PE) يا پي‌وي‌سي (PVC) ساخت گرديده و از عمر موثر تقريبا طولاني برخوردا مي باشد . عايق‌بندي ژئوممبران‌ها بالا بوده به طوري كه مي‌توان بيان كرد تقريباً نفوذناپذير مي باشند .

ورق ژئوممبران
ورق
ژئوممبران ژئوممبران براي به كار گيري در انواع استخرها مطلوب مي باشد . براي استخرهاي خاكي، نيازي به زيرسازي اضافي نمي باشد . تنها خاك نرم كوبيده شده براي بستر ژئوممبران كفايت مي‌نمايد . همچنين از ورق ژئوممبران مي‌توان براي عايق‌بندي مجدد استخرهاي عمودي با ديواره هاي بتني و سيماني نيز استعمال كرد .
ورق ژئوممبران در عرض هاي متفاوت (به طور همگاني از 2 .2 تا 9 متر) و طول رول‌هاي متنوع با ضخامت هاي 0 .75، 1، 1 .5، 2، 2 .5 و 3 ايجاد مي‌شوند .
مزاياي
ژئوممبران نسبت به بقيه آب بندها كاهش
هزينه‌هاي اجراي استخر ژئوممبران در مقايسه با استخرهاي بتني و يا سنگ وسيماني زمان
اجراي بسيار كمتر براي ايجاد استخر ژئوممبران نسبت به استخرهاي بتني عايق‌بندي
دوچندان فراتر ورق ژئوممبران در مقايسه با ساير پوشش‌هاي متداول نچسبيدن
خزه و جلبك به كف و ديواره استخر ژئوممبرانبه طوري كه استعمال از آن براي مخازن ذخيره آب شرب كاملاً استاندارد و مرسوم است مقاومت
بالا در برابر عامل ها محيطي (مانند نوروروشنايي آفتاب، يخ زدگي و …) و كارداران بيولوژيكي كاربردهاي
ورق ژئوممبران در‌صورتي‌كه چه ورق ژئوممبران اكثر براي عايق‌بندي استخر ذخيره آب به كار گيري مي‌شود، ولي اين متاع كاربردهاي زيادي در صنعت، كشاورزي و دامپروري دارد .
از آن گزاره مي‌توان موارد زير را بر شمرد:
پوشش
استخرهاي خاكي جهت ذخيره آب (مصارف كشاورزي، طيور و دامپروري) پوشش
آب‌انبارها و مخازن سر بسته (مخازن ذخيره آب شرب روستايي، آب‌انبار مرغذاري و امثال آن‌ها) عايق‌بندي
دوباره استخرهاي سيماني و بتني به وسيله ژئوممبران به مراد كاهش نفوذپذيري و افزايش راندمان بهره‌برداري پوشش
دهي تالاب ها و درياچه هاي مصنوعي عايق‌بندي
استخرهاي پرورش ماهي، ميگو و بقيه آبزيان پوشش
مخازن ذخيره مواد نفتي و شيميايي (مانند استخرهاي ليچينگ معادن، مخازن ذخيره روغن صنعتي) پوشش‌دهي
كانال‌هاي انتقال آب، فاضلاب و زه آب


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/5/7 ساعت: ۱۴ توسط:pool08 :

ورق ژئوممبران چيست

ورق
ژئوممبران چيست ورق
ژئوممبران چه ميباشد – ژئوممبران ورق نفوذ ناپذيري هست كه به خاطر همين خواص ، ژئوممبران كاربرد هاي زير را دارا گرديده است ۱
– احداث استخر هاي ذخيره آب ۲
– ايزولاسيون فونداسيون ۳
– احداث حوضچه هاي هيپ ليچ و گل حفاري ۴
– آب بند سازي پشت بام جهت احداث بام سبز ۵
– احداث درياچه هاي تفريحي
و … هزاران كاربرد ديگر تيم

ورق ژئوممبران
آرين خاك ايرانيان شركت
مهندسي آرين خاك ايرانيان با
يك دهه تجربه واجراي بيش از يك ميليون مترمربع محصول ها ژئوسينتتيك ( ژئوممبران ، ژئوتكستايل ، ژئودرين ، ژئومت ، ژئوبگ ، ديمپل شيت ، ژئومش ، ژئونت )در جمهوري اسلامي ايران و عراق ، درحال حاضر با استعمال از محصول ها ژئوسينتتيك آماده ارائه سرويس ها در بخش هاي : نفت
،
گاز و پتروشيمي ( حوشچه هاي گل حفاري ، ايزولاسيون فونداسيون مخازن نفتي، حوضچه هاي اتش نشاني ، حوچه هاي تبخير ، ايزولاسيون مسير انتقال سوخت ) معدن
(
سد هاي باطله ، حوضچه هاي هيپ ليچ ، حوضجه هاي شستشو و ذخير هاب ) صنعت
آب وفاضلاب (
حوضچه هاي تصفيه پساب هاي صنعتي و شهري ) كشاورزي
(
استخرهاي ذخير ه آب كشاورزي ، شبكه هاي انتقال آب ، حوضچه هاي رويش ماهي ، اب بندان ها ) عمران
(
ايزولاسيون و زهكشي فونداسيون ، بام سبز ، ، درياچه هاي تصنعي و مصنوعي ،سد ، ايزولاسيون تونل ) صنايع
تبديلي (
حوضچه هاي ذخيره آب و حوضچه اي پساب ) شما
در بخش محصول ها مي توانيد كاتالوگ هاي ما را مربوط ژئوممبران در صنعت نفت گاز پتروشيمي و كشاورزي دانلود كنيد همچنين كاتالوگ ماردر موضوع كاربرد ژئوتكستايل در در اختيار گرفتن فرسايش تقويت روكش آسفالت فيلتراسيون ژهكشي مي توانيد دانلود كنيد در ضمن توصيه مي شود از وب تارنما ما بازديد فرماييد http://installgeomembrane .com/

كه
بصورت جزيي به شرح زير مي شود به ان اشاره كرد: احداث
استخر هاي كشاورزي ، سد ، كانال ، حوضچه هاي پرورش ماهي ، ايزولاسيون فونداسيون ساختمان ، پاركينگ طبقاتي ، مهار آب هاي زيرزميني ، زهكشي با مصالح ژئوكامپوزيت براي او‌لين بار در ايران ، احداث
و ايزولاسيون سد هاي باطله ، حوضچه هاي شستشو ، حوضچه هاي تبخير ، احداث
و پوشش مخازن حريق نشاني ، تقويت
روكش آسفالت ثبت
بستر هاي لجني ضروري به توضيح مي‌باشد كه احداث استخرهاي كشاورزي و پرورش ماهي و رشد آبزيان ، احداث در ياچه هاي تفريحي در پاركها و … به وسيله محصولات ژئوسينتتيك مخصوصاً ورق ژئوممبران فوق العاده مطمئن به صرفه و عالي مي باشد .
ورقهاي ژئوممبران داراي ويژگي ها فني بالايي ميباشند كه موجب به كار گيري روز افزون از اين كالا در صنعت هاي متعدد شده مي‌باشد .
از جمله فشردگي مولكولي دوچندان بالا كه باعث درصد نفوذ ناپذيري بسيار بالا در پيش‌رو آب مي باشد ژئوممبرين
، ژئوممبران ، ژئوگريد ، ژئوتكستايل، ديمپل شيت


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/3/20 ساعت: ۱۶ توسط:pool08 :

محصولات ژئوسنتتيك

جي سي ال GCL يكي ديگر از محصولات ژئوسنتتيك ميباشد كه در واقع نوعي عايق بنتونيتي محسوب ميشود . جي سي ال از يك لايه بنتونيت كه معمولاً توسط دو لايه ژئوتكستايل كه در اطرافش قرار داده شده ميباشد تشكيل مي‌گردد . لايه بنتونيت موجود در جي سي ال پس از تماس با آب، به شدت متورم گرديده و نفوذپذيري سطح را به مقدار مضاعف كمي مي‌رساند . لايه‌هاي GCL به وسيله سيستم مكانيكي نيدل پانچ (Needle Punching machine) به يكديگر متصل مي شوند . لايه‌هاي نازك رس بنتونيتي از نحوه سوزن‌كاري، كوك‌زني و يا اين كه استعمال از مواد چسباننده (صمغي) در در بين دو لايه ژئوتكستايل قرار گرفته هست .
جي سي ال يا اين كه آستر رسي در حقيقت لايه‌هاي آب‌بند هيدروليكي در پيش‌رو حركت سيالات هست .

ورق ژئوممبران

جي
سي ال
مزايا
و ويژگي‌هاي جي سي ال جي سي ال از يك هسته يكنواخت از رس بنتونيت سديمي به تيتر لايه نفوذناپذير نسبت به آب، تشكيل شده ميباشد . وقتي كه بنتونيت در تماس با آب قرار مي‌گيرد، متورم شده و به لايه رسي با نفوذپذيري كم تبديل مي گردد و به چهره يك حفاظ هيدروليكي تعدادي لايه فشرده در پيش‌روي جريان آب كار مي‌كند .
ازآنجا كه ورقه‌هاي جي سي ال را مي‌توان با همپوشاني روي نيز قرار داد، نصب آن ها راحت ميباشد . با وجود اين در هنگام پباده سازي مي بايست اعتنا ويژه‌اي نيز به پايداري شيب مبذول داشت .

از
ويژگي ها و مزاياي پوشش GCL مي‌توان موردها زير را برشمرد:
خاصيت
خود جوشي (Self Sealing) خواص
خويش ترميمي(Self Healing) چسبندگي
مطلوب به پوشش بتني هزينه
قابل توجيه زمان
نصب و بهره‌برداري مناسب امكان
اجرا در شيب‌هاي تند به خاطر وجود تحمل نيروي برشي كاربرد
جي سي ال پوشش
آخرين محل‌هاي دفن پسماند يا خاك‌هاي آلوده و كثيف (لندفيل‌ها) لايه
حافظ ژئوممبران ايجاد
غشاهاي نفوذ ناپذير در برابر بخار و گاز لايه
پوشش كف ثانويه استعمال
در كف و ديواره سدها، كانال‌ها و مخازن ذخيره آب لايه‌هاي
ناتراواي جاذب آلودگي عايق
ثانويه براي مخازن سوخت و ذخيره مواد نفتي پرده‌هاي
آب بند


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/2/17 ساعت: ۱۵ توسط:pool08 :

توليد ژئوممبران‌ها

توليد ژئوممبران‌ها با به كار گيري از مواد پليمري مثل پلي اتيلن و پي او سي انجام پذيرش مي‌كند . به كارگيري از ژئوممبران پلي اتيلن مرسوم‌تر نسبت به دسته PVC آن مي باشد . پلي اتيلن پليمري مي باشد كه از پليمريزاسيون مونومرهاي اتيلن به دست مي‌آيد، چرخه ايجاد اين فرآورده ار سال 1930 ميلادي و در شرايط فشار و دماي دوچندان بالا ابتدا گرديد .
در ميانه سال 1950 روشهاي توليد در دماها و فشارهاي ذيل تر ارائه گرديد كه باعث به توليد پلي اتيلن با چگالي بالاتر، مقاومت مكانيكي برتر و تعداد زنجيرهاي پليمري بخش اعظم شد اين مصنوع بعد ها به عنوان پلي اتيلن سنگين وزن (HDPE مخفف high density polyethylen) خوانده شد كه نسبت به پلي اتيلن سبك و از نفوذناپذيري و مقاومت شيميايي بيشتري برخوردار بود .

ورق ژئوممبران

رويكرد
هاي ايجاد ژئوممبران در ساخت ژئوممبران ها در كارخانه‌ها در بخش اعظم مواقع از يكي از فرآيندهاي: روزن‌راني (Extrusion)، غلتك‌زني و پخش اندود (Spread coating) استفاده مي شود .

ايجاد ژئوممبران در مراحل روزن‌راني روشي ميباشد كه در آن پليمر مذاب به چهره ورقه‌هاي غير داراي اسلحه بيرون مي شود و بلافاصله پس از خروج، هنگامي كه كاغذ ژئوممبران هنوز گرم است، از طرز غلتك‌زني به يك لايه اليافي متصل و يك دست تبديل مي گردد .

ايجاد
ژئوممبران
با روش دميدن هوا ايجاد ژئوممبران
با خط مش دميدن هوا غلتك‌زني دومي خط مش متداول در ساخت ژئوممبران ميباشد . در اين شيوه با عبور يك لايه پليمري داغ از در في مابين غلتك هاي گرم، ورق ژئوممبران ساخت مي شود .
ژئوممبران‌ها در اين روند در رول‌هايي به عرض 1/5 تا 10 متر توليد مي گردند . رول‌هاي باريك ژئوممبران براي اتصال به يكديگر و ايجاد ژئوممبران‌هاي عريض به كارخانه‌هاي ديگري انتقال مييابند . اين ورقه‌ها را مي‌توان به هر شكل كه مورد نياز ميباشد پباده سازي كرده ساخت نمود و محدوديت اندازه آن ها صرفاً تابع موقعيت حمل و نقل مي باشد . ورقه‌ها پس از ساخت بسته بندي گرديده و براي نصب به محل پروژه انتقال مي‌يابند .

سرد
كردن
و لوله كردن ورق ژئوممبران سرد كردن
و لوله كردن ورقه‌هاي ژئوممبران اما در ساخت ژئوممبران عريض، علاوه بر كيفيت مواد اوليه، نورد ورق دوچندان اصلي مي باشد . در صورتيكه دستگاه‌هاي نورد و توليد ژئوممبران كيفيت قابل قبولي نداشته باشند و اصول ذي‌ربط رعايت نشود، ورقه‌هاي عريض ايجاد شده از كيفيت مناسبي برخوردار نخواهند بود . در اين چهره ضخامت ورق‌ها در راستاي پهنا يكسان نبوده و متغير است .


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/2/4 ساعت: ۱۱ توسط:pool08 :

مواد ژئوسنتيك

مواد ژئوسنتيك قضيه استفاده در زه كشي، و از جمله زه كش پايين پوشش شبكه ها مي بايست داراي نفوذناپذيري قابل توجه بوده و به سهولت بتواند حجم آب محل ورود به سيستم را تخليه كند و در عين حالا بتواند از سفر ذرات خاك همسايه و فرسايش آن پرهيز كند . با توجه به مطالبي كه به آن ها اشاره شد، سيستم هاي فيلتر زه كش بايستي متشكل از يك سيستم ژئوكمپوزيت مركب از يك يا دو لايه ژئوتكستايل (به تيتر فيلتر) و يك لايه قطور ژئوتكستايل درشت بافت يا ژئومت اصولا طرح و آناليز مسائل زمين لغزه ها در پاره اي از مرزوبوم ها حائز اهميت هست . چرا كه فساد ها و تلفات ناشي از آن در بساري از مورد ها قابل دقت مي باشد . در مرز و بوم هايي چون ايران، ژاپن، مكزيك، يوگسلاوي، نروژ، سوئيس، ايتاليا، ارزيابي و اسلواكي و شيلي ضرر و زيان ناشي از زمين لغزه ها تقريبا به طور دايمي و هر ساله مي باشد . مثلا در ژاپن ساليانه حدود 2000 گسيختگي ناشي از زمين لغزه ها صرفا در خاكريزه هاي مسير خطوط راه و روش آهن اين سرزمين اتفاق مي افتد .

ورق ژئوممبران

همينطور در مسافت ساليان 1961 تا 1962 بيش از 9000 زمين لغزه در ارزيابي و اسلواكي واقعه افتاده مي‌باشد . در كشور‌ايران هم اين موضوع به طور دايمي و هر ساله در نقاط متعدد آن حادثه مي افتد و امنيت بنا هاي متعدد آن اتفاق مي افتد و امنيت سازه هاي گوناگون در زير دست خود و جان ساكنين آن را به خطر مي اندازد . مثال بارز اين زمين لغزه ها در زمين لرزه منجيل و رودبار مي باشد كه در اثر فعال شدن آن ها دهكده اي در زير 30 متر خاك مدفون شويد . در كشور هاي پيشرفته، خطر زمين لغزه ها پهنه بندي شده اند و در برخي از مرزوبوم ها به محض فعال شدن يكي از آنها، سيستم هاي الكترونيكي وقوع و محل آن را دقيقا نشان مي دهد . به وسيله پهنه بندي خطر زمين لغزه ها به راحتي مي بضاعت و توان اخذ كه هر شيب چه وضعيتي مي‌باشد و در صورت نياز مي توانايي آن را بوسيله يك عدد يا تركيبي از راه و روش هاي استوار كننده، استوار كرد . يكي از روش هاي پايدار سازي شيبهاي ارگانيك به كار گيري از ژئوتكستايل در مرحله شيب مي‌باشد اين خط مش يك عدد از روش هايي است كه تا به حال كمتر به وسيله محققين مورد پژوهش قرار گرفته ميباشد و جا دارااست كه در موضوع تحقيقات پهناور تري به فعاليت آيد . ژئوتكستايل نيز كه از الياف مصنوعي ساخته مي شود براي اولين توشه در ميهن هلند گسترش يافته ميباشد . به طور كلي اين كار از سال 1953 پس از وقوع سيل مخربي كه در فوريه 1953، 150000 هكتار از زمين ها نصيب جنوب غربي هلند را فرا گرفت، شروع شويد . در اثر وقوع اين سيل حدود 2000 نفر كشته شدند و 72000 نفر ضرر ديدند . اين قضيه موجب شد تا مهندسين عمران به كاربردن مصالح نو را مورد تحليل قرار دهند كه در در بين اين مصالح جديد، فابريك هاي تصنعي و مصنوعي ساخته شده از الياف مصنوعي وجود داشت . اين مدل بافته ها علاوه بر اينكه مقاومت اصطكاكي سازه خاكي را افزايش مي دهد نفوذ پذيري رضايت گزيده داشته و هيچ دسته ممانعتي در برابر حركت آب در درون خاك ندارد . همينطور در محل هايي كه نمي توان از مصالح مطلوب ساختماني محكم، جامد و وزين به كارگيري نمود، بكاربردن توليداتي از الياف تصنعي سبك وزن مي تواند شيوه حل بيشتري از مسائل گردد . از طرفي سهولت اجراي اين فابريك ها و بها مطلوب آن ها نسبت به ساير رويه ها و كاربرد در كمترين مدت سبب گرديده كه همه توجه ها به اين سمت معطوف شده و تحقيقاتي در اين مورد به وسيله افراد متفاوت انجام شود . با اعتنا به خصوصيات مختلفي كه اين فابريك هاي تصنعي دارن، از قبيل: قابليت و امكان زه كشي، مقاومت كششي زياد، لايه جداكننده، عدم قابليت و امكان تجزيه شيميايي، انعطاف پذيري، اقتصادي بودن، وزن قليل و . . . كاربرد وسيعي را در مهندسي عمران پيدا كرده مي باشد . كرنر(Koerner) در سال 1984 روشي ارائه كرد كه در اين رويه از ژئوتكستايل به تيتر يك شبكه داراي اسلحه مقاوم در برابر كشش به كارگيري مي كرد . وي توسط اين لايه، شيب را به طور كامل پوشش مي اعطا كرد و در نقاطي از شيب، به وسيله مهارهاي فولادي قطعه لغزنده را به مرحله زيرين سفت مي نمود و به اين شيوه مقاومت برشي خاك را افزايش مي اعطا كرد . در سال هاي آنگاه از او افراد ديگري از ژئوتكستايل به عنوان يك لايه غربال و زهكش كننده استعمال كردند . در اين طريقه با توليد كانال هايي در روي شيب و قرار دادن ژئوتكستايل، دور مصالح دانه اي، خروج آب سطحي از شيب را سريعتر مي كردند .

يك عدد ديگر از مورد ها به كارگيري از ژئوتكستايل ها، مسلح نمودن خاكريز هاست . با بكار بردن لايه هاي ژئوتكستايل در خاكريز مي بضاعت حجم مصرفي مصالح خاكي را كاهش داده و خاكريز را در مقابل همگي بار هاي اعمالي مسلح كرد . همينطور مي بضاعت و توان ديواري با شيب دلخواه تا 90 سكو ايجاد كرد . اين ديوار ها انعطاف پذير بوده و در مقابل لغزش دوراني ضريب اطمينان بالايي خواهند داشت . از خاكريزه هاي داراي اسلحه مي توان در جلوگيري از رانش زمين، ديوار هاي حايل وزني كه به نحوي محدوديت سپس دارند، در ريزش گير ها، در بستر جاده و . . . به كار گيري كرد .


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/2/3 ساعت: ۱۲ توسط:pool08 :

كاربردهاي ژئوممبران

كاربردهاي
ژئوممبران استعمال
درمخازن آب به خواسته جلوگيري از هرز رفتن و آلوده و كثيف شدن مخازن به كار گيري
در مخازن پساب به مراد پرهيز از آلودگي محيط و آبهاي زير زميني ايزولاسـيون
سـازه هـاي بتنـي زيـر زمينـي جهت محافظـت در برابـر رطوبت و مـواد خورنده پوشـش
دهـي پـي سـاختمان هـاي مرتفـع جهـت جلوگيـري از نفـوذ آب در فوندانسـيون سـاختمان پوشش
دهي لاگون هاي تصفيه فاضاب هاي شهري و پساب هاي صنعتي به كارگيري
جهت ساخت پوشش غير قابل نفوذ در محل هاي دفن بهداشتي زباله به كار گيري
به تيتر عايق دراستخر هاي مراقبت آب به كارگيري
به عنوان عايق در درياچه هاي مصنوعي پوشش
دهي تالاب ها و درياچه هاي مصنوعي پوشش

ورق ژئوممبران
دهي حوضچه هاي رشد ماهي و ميگو پوشش
دهي مخازن ذخيره مواد شيميايي پوشش
دهي تونل هاي عبور و مرور وسايل نقليه و مترو پوشش
دهي شبكه هاي انتقال آب و فاضلاب به كارگيري
در بستر سازي جاده ها و خطوط ريلي استعمال
در محل هايي كه نياز به ايزولاسيون دارد استعمال
در پروسه ليچينگ مواد معدني پوشش
دهي كف و ديواره مخازن سوخت پوشش
دهي حوضچه هاي تبخير ورق
هاي ژئوممبران شـركت جوانـه پـوش پارسـه در راسـتاي بـرآورده كـردن نيازهـاي بخش كشـاورزي و صنعتـي كشـوربا داشـتن سـابقه طولانـي در قضيه توليـد محصول ها نوين پليمري در شـهرك صنعتي شـيراز كار دارااست . يكي از محصولات توليدي شـركت، ورق هـاي ژئوممبـران پلـي اتيلني مي باشـد .
ژئوممبـران هـا، يكـي از بزرگتريـن گـروه هـا از خانـواده مـواد ژئوسـنتتيك هسـتند كـه طـي دو دهـه اخيـر بـه موثرتريـن و شـناخته شـده تريـن مـواد جهت عايـق هـاي مهندسـي و صنعتـي تبديـل شـده انـد .

ايـن محصـول در شـركت جوانـه پـوش پارسـه براسـاس برتريـن ماشـين آلات مـدرن وبسـيار دقيـق بـا تكنولـوژي روز دنيـا توليـد شـده اسـت . ژئوممبران پلـي اتيلنـي مقاومـت شـيميائي خوبـي در مقابـل مـواد اسـيدي و قليايـي دارد، همچنيـن بـا افـزودن مقـاوم كننـده هـا مـي تـوان مقاومـت آن را در مقابـل UV خورشـيد و اكسـيد كننـده هـاي محيـط افزايـش اعطا كرد . انعطـاف خير چنـدان فراوان البته بـراي عايـق بنـدي در سـطوح وسـيع قابـل قبولـي داراست . مـوارد فـوق باعـث شـده اسـت ژئوممبـران پلـي اتيلنـي شـناخته شـده تريـن نـوع ژئوممبـران بـوده و بـا در نظـر گرفتـن مسـائل فنـي و اقتصـادي در بسـياري از كاربردهـا نظيـر احـداث حوضچـه هـاي حفظ فاضلاب، لندفيـل ها، و مخازن ثانويه مـواد هيدروكربني انتخـاب بهينـه محسـوب شـود .

مزاياي
ژئوممبران نسبت به ساير محصولات


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/2/2 ساعت: ۱۳ توسط:pool08 :

كاربرد تركيب ژئوممبران و ژئو تكستيايل در ايزولاسيون مخازن بتني

استخرهاي خاكبرداري گرديده و درياچه هاي مصنوعي كوچك كه با ژئو ممبران ساخته مي شوند داراي مزايايي زيرا بستري بهداشتي وعاري از دست اندركاران بيماري زا براي آبزيان , حفظ كيفيت و زلالي آب , كاهش هزينه هاي هوادهي وتغذيه , شستشوي سهل و سهل و آسان , عدم چسبندگي جلبك و خزه به جداره مي باشد ازاينرو مي بضاعت و توان در جوضچه هاي پرورش ماهي به كار گيري كرد و براي احداث كانال انتقال آب با توجه به عدم جايگزيني خاكهاي گچي ,آهكي و نمكي محل, جلوگيري از هدر رفتن و نشتي آب , سرعت در نصب و پايين بودن هزينه هاي احداث , ممانعت از رويش ني و علفهاي هرز استعمال مي شود .

ژئوگريدها: بر پايه پلي اتيلن و پلي استر بوده ودر ضخامت , سايزو ابعاد متفاوت به چهره شبكه هاي 3 بعدي توليد و ارائه مي گردند از كاربرد كليدي آن در تحكيم بسترهاي خاكي بويژه در ديوارهاي حائل و كوله پلها مي باشد .
داراي قابليت هاي 1- اجرا (Geosynthetic Soil Wall) ديوارهاي حائل كه با ژئوگريد ساخته مي شود با گونه هاي خاكهاي موجود 2-رنگ پذيري درساختارديوار 3- اجرا درزاوايا و قوسهاي اضطراري 4- اجرا در شراي
جوي
نامساعد 5-نصب سيستم زهكشي در ساختار ديوار حائل 6- انعطاف پذيري جهت مقاومت در برابر تنشهاي محيطي مي باشد و امروزه اين ديوارها جايگزيني مناسب براي گابيون , ديوار بتني وزني , خاك داراي سلاح تسمه اي مي باشد
كاربرد
تركيب ژئوممبران و ژئو تكستيايل در ايزولاسيون مخازن بتني

ورق ژئوممبران

روش اجراي ژئوگريد ها كاربرد تركيب ژئوممبران و ژئو تكستيايل در ايزولاسيون مخازن بتني
طريق
اجراي ژئو گريد ها


ژئو نت ها : لايه هاي شبكه اي بر پايه پلي اتيلن مي باشند كه به مراد كنترل ميزان نفوذ آب وسيالات در لاگون ها و سطوحي كه از عشا ژئوممبران به كار گيري گرديده وهدايت آنان به سوي انباركهاي طراحي شده مورد به كارگيري قرار مي گيرد .

ژئو
نت
ورقهاي : Anchor Knob Sheet (AKS) بالاترين Hexane برپايه مواد پليمري ازجنس مقام پلي اتيلن به رخ ورقهاي تقويت شونده با زوائد درگيرشونده از يك طرف به طول 1 تا 1,5 1,5 و ابعاد گوناگون توليد مي شوند در هر مترمربع ورق حدود to 5 mm سانتيمتر و با ضخامت 1240 زائده وجود داراست به شكلي كاملاً با بتن درگير شوند و كاربردهاي با اهميت اين ورقها در ايزولاسيون كانالهاي انتقال مواد شيميايي , آببندي مخازن نگهداري آب و ساير سيالات شيميايي ,ايزولاسيون خارجي مخازن شيميايي به منظورمحافظت از نفوذ آب و رطوبت به داخل مخزن و با توجه به استحكام مكانيكي , مقاومت شيميايي و عمر طولاني سبب به كاربرد اين ورقها در محيطهاي شيميايي خورنده گرديده هست .


ورقهاي Anchor Knob Sheet - بتن پلاست
مورد ها
كاربرد ورقهاي Anchor Knob Sheet
-1
ايزولاسيون سطوح داخلي لوله هاي بتني فاضلاب و تونلهاي انتقال آب
-2
ايزولاسيون مخازن بتني ذخيره آب و مواد نفتي و شيميايي و پسابها
-3
ايزولاسيون منهولها و سپتيك تانكها در بعد ها گوناگون
-4
پوشش سطح ها بتني اجرا گرديده بوسيله چسباتدن ورق با گروت منحصربه‌فرد به آنها
مزاياي
به كار گيري Anchor Knob Sheet
-1
امكان ايجاد و قرار گيري در قالب بتن ريزي شده
-2
در گيري كامل ورق با بتن با دقت به شكل و تعداد زائده ها
-3
كاهش مقطع توليد با توجه به همزماني قرارگيري ورق در بتن و عمليات بتن ريزي
-4
عدم نياز به انكراژ ورق به بتن و حذف هزينه هاي مربوطه
. غشا آببند بنتونيتي (GCL) از تركيب تعدادي لايه ژئوتكستايل با بنتونيت بدست مي آيد كاربرد براي ايجاد سطح ها آببند و ايزولاسيون ديواره مسيرهاي زيرزميني چون مترو استفاده مي شود .


ژئو كامپوزيتها - بتن پلاست

 


ساير
ژئو كامپوزيتها
كاربرد
ژئوتكستايلها
كاربرد
ژئوتكستايل در انقطاع سازي لايه هاي خاك كاربرد
ژئوتكستايل درتسليح خاك تسليح
ديوارهاي حايل بوسيله ژئوتكستايلها پايداري
شيروانيهاي خاكي بوسيله ژئوتكستايل تسليح
جاده ها بوسيله ژئوتكستايل افزايش
شيب مجاز شيروانيها پايداري
سواحل خاكي بوسيله ژئوتكستايل كاربرد
ژئوتكستايل به تيتر فيلتر كاربرد
به عنوان قالب انعطاف پذير كاربرد
ژئوتكستايلها به عنوان زهكش مزاياي
استفاده از ژئو تكستايل :
تداوم
دوچندان در خاك عدم تجزيه پذيري افزايش
عمر سيستمهاي طراحي شده كاهش
هزينه هاي مصالح مصرفي در زمان ساخت كاهش
هزينه هاي تعمير و نگهداري كاربرد
ژئوممبرانها
كاربرد
ژئوممبران درسيستم آبرساني و مخازن آب آشاميدني ، صنعتي و رشد آبزيان كاربرد
ژئوممبران در چالهايو سايتهاي دفن آشغال شهري و صنعتي براي محافظت محيط زيست كاربرد
ژئوممبران درسيستم عده آوري و تصفيه فاضلاب و پساب پوشش
براي مخازن شيميايي و پسابهاي راديواكتيو پوشش
ثانويه مخزنهاي زير زميني و مدفون نفتي پوشش
درياچه هاي مصنوعي , صنعتي و آبنماهاي تزئيني پوشش
براي درياچه هاو بستر استحصال نمك و مواد معدني ايزولاسيون
ديوارهاي قائم پوشش
براي كانالهاي انتقال آب و پساب ايزولاسيون
ولاينينگ تونلها كاربرد
ژئوممبران دركنترل خاكهاي تورم پذير كاربرد
ژئوممبران درجلوگيري ازنفوذ گازها كاربرد
ژئوممبران درپوشش سطح مخازن آب سدهاي
غشايي شناور توليد تيوب سدهاي لاستيكي پوشش
سرريز اضطراري سدها به كار گيري
جهت پره آببند سدهاي خاكي جهت كنترل نشت ايزولاسيون
سدهاي خاكي و سنگ ريزه اي و مصالح بنايي ايزولاسيون
سدهاي بتني يا بتن غلتكي ايزولاسيون
سدهاي موقت جهت كنترل نشت سرپوش
شناور جهت كنترل نشت در مخازن و همچنين جلوگيري از آلودگي آنها مانع
تكثير گازهايي چون رادون و هيدروكربناتها در زير ساختمانها كنترل
خاكهاي تورم پذير و مستعد يخ زدگي جلوگيري
ازآبهاي جاري با فاضلاب و عدم فيلتراسيون آب در بخشها حساس در
زير بزرگراهها جهت جلوگيري از آلودگي بوسيله نمكها و مهار ريزش مواد بنا
نگهاري موقت مايعات لايه
آببند در زير لايه آسفالت اصلاح
نشتي مخازن جان دار روي زمين قالبهاي انعطاف پذير در جايي كه اتلاف مصالح مجاز نمي باشد .


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/1/29 ساعت: ۱۲ توسط:pool08 :

زيرسازي جاده ژئوتكستايل


۲)
زيرسازي جاده ژئوتكستايل در اين كاربرد با توجه به وضعيت محل در يك يا يكسري نقش حساس به كار مي رود در جداسازي Subgrade و مواد سنگي و دانه اي واقع مي گردد، ژئوتكستايل آب، چه جريان پايين فشار در اثر نيروهاي ديناميكي و چه جريان ثابت را از خود عبور داده و از ورود خاك نرم به درون لايه سنگي پي (Aggregate) و لايه هاي زهكش پرهيز مي كند؛ در نقش مستحكم سازي، موجب استحكام مواد قابل انعطاف Subgrade (خصوص CBR۳<) مي گردد و اندازه CBR را تا حد مطلوبي ارتقا مي دهد و با توزيع فشار حيطه اي و موضعي از فرو رفتن مواد سنگي و دانه اي پي به باطن Subgrade قابل انعطاف و مرطوب جلوگيري مي كند؛ و هم نقش زهكشي در جاده را بهبود مي بخشد .

۳)
روكش جاده منشاء اساسي تخريب در فرش جاده تزريق آب ناخواسته به باطن ساختار از شيوه كنار گذاشتن مو جود در مرحله فرش مي‌باشد . هنگام توليد يا تجديد فرش بزرگراه، جاده، باند فرودگاه محلهاي پاركنيگ الحاق پارچه في مابين اندود اتصال (tack coat) و لايه نو آسفالت يك سد رطوبت مؤثري را ايجاد كرده و زير پي را در مقابل نفوذ آب سطحي حمايت مي نمايد .

ورق ژئوممبران

در اين كاربرد، ژئوتكستايل داراي دو مكانيزم براي بهبود كارايي روكش مي باشد . اول اينكه، به تيتر لايه مياني با جذب تنش و فشار، از انتشار كنار گذاشتن خوردگي بازتابي (Reflective) از روكش قديمي به روكش جديد خودداري كرده و يا اين كه به تعويق مي اندازد و دوم، به تيتر لايه ضد رطوبت از ورود نزولات آسماني و مايعات سطحي از راه كنار گذاشتن هاي آسفالت به داخل لايه زيرين و مرطوب سازي Subgrade و متعاقب آن، از گسيختگي و ضعف Subgrade خودداري مي كند .

روشي كه اكثر وقت ها براي نوسازي (مرمت) جاده كنار گذاشتن خورده و گسيخته به كار مي رود، روكش AC مي باشد اين عمل موقتاً كنار گذاشتن ها را مي پوشاند و بعد از آن از اين كه روكش جايگزين شد، هر جنبش جانبي يا اين كه طولي جاده موجب نشر كنار گذاشتن هاي روكش قبلي به روكش تازه مي‌شود و كنار گذاشتن هاي بازتابي رخ مي دهد . اين حركت موجب ورقه و ريش شدن و بريدگي در ارتفاع كنار گذاشتن هاي بازتابي گشته و راهي براي نفوذ آبهاي سطحي به لايه پي و Subgrade مي‌گردد .

در زير روكش نو AC، ژئوتكستايل مي تواند براي دفع فشارهاي وارده ناشي از حركت روكش قبلي، استحكام كششي ايجاد نمايد . ژئوتكستايل به عنوان لايه مياني در دفع فشار ناشي از كنار گذاشتن هاي افقي و عمودي كار مي نمايد .

ورق
ژئوتكستايل
آغشته سازي ژئوتكستايل با قير و آسفالت، يك لايه غير قابل نفوذ را نسبت به آبهاي سطحي به وجود مي آورد . به حافظه سنخيت و قرابت الياف پليمري با مواد نفتي، جذب قير و مواد اتصال Tack coat به لايه ژئوتكستايل به خير و خوبي و نيكي صورت مي گيرد .

۴)
زيرسازي خط آهن ژئوتكستايل در اين كاربرد موجب ثبت خط آهن مي گردد و با توجه به شرايط محل، يك يا اين كه يك سري نقش مهم را ايفا ميكند: حفظ هندسه بستر خط آهن براي همت مؤثر ريل، با اهميت مي باشد . ژئوتكستايل در نقش جداسازي، في مابين مواد پي (Ballast) و زير پي (Subballast) ريل واقع مي شود . زماني مواد Subgrade در اثر جنبش قطار و نيروي كوبش آن به درون لايه پي و زيرين پمپاژ مي شود، مي تواند بستر غير سطحي را براين خط آهن به وجود آورد و باعث كاهش سرعت و يا اين كه چه بسا خارج شدن قطار از ريل گردد، يك ژئوتكستايل جداساز مي تواند اين اختلال را رفع نمائيد؛ ژئوتكستايل در نقش مستحكم سازي در خطوط جديد و يا اين كه خطوط تعميري، با توزيع فشار وارده به Subgrade، موجب افزايش تحمل آن مي گردد؛ ژئوتكستايل به مهارسازي مواد پي و ذيل پي در پيش‌روي حركات جانبي كمك مي كند و از اين راه خواص انسجامي و تحمل فشار را نگهداري مي كند؛ ژئوتكستايل همينطور مكانيزمي را براي زهكشي جانبي (حاشيه ها) ساخت مينمايد و كارايي زهكشي را بهبود مي بخشد .


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/1/28 ساعت: ۱۶ توسط:pool08 :

بعضي از اشكال شيوه هاي مقاوم سازي سازه هاي بتني


امروز شيوه هاي مختلفي براي مقاوم سازي و تقويت سازه هاي بتني وجود داراست . هر يك از راه و روش هاي داراي مزايا ، معايب و محدوديت هايي مي باشند . از جمله مهم ترين دست اندركاران موثر در گزينش رويه تعمير مي توانايي به بعدها و محدوديت هاي ابعادي در رويه تعمير ، محدوديت هاي معماري ، محدوديت ها افزايش باربري ، محدوديت هاي هنگامي ، محدوديت هاي سود برداري اشاره كرد .

بعضي
از اشكال شيوه هاي مقاوم سازي سازه هاي بتني به شرح تحت مي باشد :
استفاده
از الياف FRP ژاكت
بتني ژاكلت
فلزي افزايش
ابعاد عضو باربر افزايش
ظرفيت برابر بستر ( مقاوم سازي فونداسيون ) ارتقا
ديوارهاي برشي افزايش
جوارح باربر و كاهش بار وارده به عضو باربر . . .
اضطراري به ذكر هست در پاره اي موردها ممكن مي‌باشد عمليات مقاوم سازي به صورت هم‌زمان با فرآيند ترميم و تعمير انجام شود تا سازه جان دار مقدمه به موقعيت قابل منفعت برداري رسيد و آنگاه گنجايش هاي آن ارتقاء داده شود .

 ورق ژئوممبران

مقاوم
سازي تيرهاي بتني جان دار با بكارگيري الياف FRP
با توجه به اين‌كه الياف FRP مقاومت كششي بسيار بالايي نسبت به ورقهاي فولادي دارا‌هستند (در حدود 10 برابر)، استفاده از اين الياف براي تقويت خمشي و مقاوم سازي تيرهاي بتني مورد مناسبي مي‌باشد .

با چسباندن صفحه هاي FRP به نصيب تحتاني تير بتني (بخشي كه به كشش مي افتد) كه پايين نيروي خمشي قرار گرفته، مقاومت خمشي تير به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد .

نتايج آزمايشات گوناگون نشان مي دهد كه رنج تيرهاي بتني تقويت شده با الياف كربن يا اين كه شيشه CFRP و GFRP، بعد از آن از كنار گذاشتن خوردگي دوچندان بخش اعظم از مشقت تيرهاي تقويت نشده آنگاه از كنار گذاشتن خوردگي مي‌باشد كه اين مسئله در هنگام زمين لرزه دوچندان عمل آمد و موثر هست .

اتصال مصالح FRP به ناحيه كششي بتن به طوري كه راستاي الياف آن در جهت طولي يك عضو خمشي باشد، سبب افزايش مقاومت خمشي آن عضو ميگردد و در صورتي كه راستاي الياف عمود بر محور طولي تير يا مايل باشد (نقش ركابي فرنگي U شكل) موجب افزايش مقاومت برشي تير ميشود .

 

 

الياف
FRP چيست ؟
فيبرهاي پليمري تقويت گرديده FRP يا همان Fiber Reinforced Polymer/Plastic ها را مي‌توان براي ترميم يا اين كه تقويت و بهسازي انواع سازه‌هاي بتني با تصب بر روي سطح (دالها و تيرها، ستون‌ها، ديوارهاي حمال، شناژها و فونداسيون) و در ساختمان‌هاي مسكوني، اداري و تجاري، ساختمان‌هاي صنعتي، تكيه‌گاه‌هاي ماشين‌الات و تاسيسات سنگين، سازه‌هاي آبي‌رنگ از قبيل سد، كانال، كالورت و غيره، پل‌هاي جاده‌اي و ريلي، مخازن و منابع آب و مايعات، سيلوها و برج‌هاي خنك‌كننده به كار موفقيت .

با پيشرفت‌هاي علم و فناوري، امروزه متخصص ها امر توليد وساز تلاش مي‌كنند به تكنولوژي ايجاد مواد جديدي دست يابند كه علاوه بر انجام وظايف در نظر گرفته شده از جنبه‌هاي ديگر مؤثر بر توليد كننده نظير وزن، مقاومت، راحتي كاربرد و طول عمر نيز برتري‌هايي داشته باشند . يكي از اين مواد كه دارنده مزيت‌هاي شمرده گرديده مي باشند كامپوزيت‌هاي پليمري مي‌باشند . اين مواد قابليت به كار گيري به صورت‌هاي گوناگون و در قسمت‌هاي گوناگون بنا را دارند .

 

مطالب
:
۱
روش الياف كربني (FRP)
۲
خط مش الياف پليمري
۳
ورقه‌هاي اف‌آرپي
۴
تعمير و تقويت اعضاء خمشي به وسيله FRP
۵
تاريخچه
۶
مقدمه
۷
ساختار مصالح FRP
۸
الياف شيشه
۹
الياف كربن
۱۰
الياف آراميد
۱۱
مقاوم‌سازي سازه‌هاي بتن آرمه با مواد FRP
۱۲
ورقه‌هاي اف‌آرپي


راه الياف كربني (FRP) : عوامل بسياري در طبيعت سبب ساز آسيب رساندن به سازه‌هاي بتني و غير بتني ميشود كه مي‌توان به كارداران محيطي چون آب، باد، خاك و آسيب‌هايي چون توفان، سيل، زمين لرزه و همينطور عامل ها ميكانيكي و نيروگاهي و . . . هم ياد نمود كه با ترقي تكنولوژي در ترميم سازه‌هاي بتني و استمرار اين بستر فرآورده‌هاي ويژه‌اي جهت تجديد بنا اين گونه آسيب‌ها ساخته شده مي‌باشد . از اين فرآورده‌ها مي‌توان الياف كربني (FRP) را اسم موفقيت . ورق الياف كربني سبك، بافته گرديده از الياف كربني سبك ميباشد كه براي پايدار سازي به كار مي‌رود، اين جنس براي مواردي چون: جايگزين نمودن ميلگردهاي از در ميان رفته، ارتقاء تاب و صورت پذيري ستونها، ارتقاء تحمل توشه در سازه‌ها، تغير كاربري در سازه‌ها، پباده سازي جهت رفع عيوب، تاب در برابر تكانه‌هاي لرزشي و دوري از بروز خلل ها ناشي از زمين لرزه بكار مي‌رود . كاربرد چند كاره براي برطرف كردن هر جور نياز به مقاوم‌سازي، نرمش پذيري، ژئومتري سطح (تيرها، ستون‌ها، دودكشها، ديوارها و . . .) و چگالي تحت جهت افزايش كمينه وزن به سازه، افزاينده تاب خمشي و كششي، پايداري در برابر مواد شيميايي و موقعيت محيطي، ارتقا توان باربري فارغ از فرسودگي از ويژگي‌هاي اين جنس هستند .


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/1/27 ساعت: ۱۵ توسط:pool08 :

مواد تشكيل دهنده ورق ژئوممبران

ورق ژئوممبران

به طور معمول از فرآورده پلي‌اتيلن (PE) يا اين كه پي‌وي‌سي (PVC) توليد گرديده و از قدمت موثر نسبتاً طولاني برخوردا هست . عايق‌بندي ژئوممبران‌ها بالا بوده به طوري كه مي‌توان خاطرنشان كرد تقريباً نفوذناپذير مي‌باشند .
كاربردهاي
ورق ژئوممبران در حالتي كه چه ورق ژئوممبران بيشتر براي عايق‌بندي استخر ذخيره آب به كارگيري مي‌شود، اما اين كالا كاربردهاي متعددي در صنعت، كشاورزي و دامپروري دارد .
از آن جمله مي‌توان مورد ها تحت را بر شمرد:
پوشش
استخرهاي خاكي جهت ذخيره آب (مصارف كشاورزي، طيور و دامپروري) پوشش
آب‌انبارها و مخازن رمز بسته (مخازن ذخيره آب شرب روستايي، آب‌انبار مرغذاري و امثال آن‌ها) عايق‌بندي
مجدد استخرهاي سيماني و بتني بوسيله ژئوممبران به مراد كاهش نفوذپذيري و ارتقا بازده بهره‌برداري پوشش
دهي تالاب ها و درياچه هاي مصنوعي عايق‌بندي
استخرهاي رويش ماهي، ميگو و ساير آبزيان پوشش
مخازن ذخيره مواد نفتي و شيميايي (مانند استخرهاي ليچينگ معادن، مخازن ذخيره روغن صنعتي) پوشش‌دهي
كانال‌هاي انتقال آب، فاضلاب و زه آب
مزاياي
ورق ژئوممبران نسبت به ساير آب بندها كاهش
هزينه‌هاي اجراي استخر ژئوممبران در مقايسه با استخرهاي بتني و يا اين كه سنگ وسيماني برهه زماني
اجراي بسيار كمتر براي ساخت استخر ژئوممبران نسبت به استخرهاي بتني عايق‌بندي
زياد بالاتر ورق ژئوممبران در مقايسه با ساير پوشش‌هاي متداول نچسبيدن
خزه و جلبك به كف و ديواره استخر ژئوممبرانبه طوري كه استفاده از آن براي مخازن ذخيره آب شرب كاملاً استاندارد و همگاني است مقاومت
بالا در برابر دست اندركاران محيطي (مانند نور و روشنايي آفتاب، يخ زدگي و …) و عامل ها بيولوژيكي


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>

+ نوشته شده: 1398/1/26 ساعت: ۱۴ توسط:pool08 :