ورق ژئو ممبران ورق ژئو ممبران .

ورق ژئو ممبران

زیرسازی جاده ژئوتکستایل


۲)
زیرسازی جاده ژئوتکستایل در این کاربرد با توجه به وضعیت محل در یک یا یکسری نقش حساس به کار می رود در جداسازی Subgrade و مواد سنگی و دانه ای واقع می گردد، ژئوتکستایل آب، چه جریان پایین فشار در اثر نیروهای دینامیکی و چه جریان ثابت را از خود عبور داده و از ورود خاک نرم به درون لایه سنگی پی (Aggregate) و لایه های زهکش پرهیز می کند؛ در نقش مستحکم سازی، موجب استحکام مواد قابل انعطاف Subgrade (خصوص CBR۳<) می گردد و اندازه CBR را تا حد مطلوبی ارتقا می دهد و با توزیع فشار حیطه ای و موضعی از فرو رفتن مواد سنگی و دانه ای پی به باطن Subgrade قابل انعطاف و مرطوب جلوگیری می کند؛ و هم نقش زهکشی در جاده را بهبود می بخشد .

۳)
روکش جاده منشاء اساسی تخریب در فرش جاده تزریق آب ناخواسته به باطن ساختار از شیوه کنار گذاشتن مو جود در مرحله فرش می‌باشد . هنگام تولید یا تجدید فرش بزرگراه، جاده، باند فرودگاه محلهای پارکنیگ الحاق پارچه فی مابین اندود اتصال (tack coat) و لایه نو آسفالت یک سد رطوبت مؤثری را ایجاد کرده و زیر پی را در مقابل نفوذ آب سطحی حمایت می نماید .

ورق ژئوممبران

در این کاربرد، ژئوتکستایل دارای دو مکانیزم برای بهبود کارایی روکش می باشد . اول اینکه، به تیتر لایه میانی با جذب تنش و فشار، از انتشار کنار گذاشتن خوردگی بازتابی (Reflective) از روکش قدیمی به روکش جدید خودداری کرده و یا این که به تعویق می اندازد و دوم، به تیتر لایه ضد رطوبت از ورود نزولات آسمانی و مایعات سطحی از راه کنار گذاشتن های آسفالت به داخل لایه زیرین و مرطوب سازی Subgrade و متعاقب آن، از گسیختگی و ضعف Subgrade خودداری می کند .

روشی که اکثر وقت ها برای نوسازی (مرمت) جاده کنار گذاشتن خورده و گسیخته به کار می رود، روکش AC می باشد این عمل موقتاً کنار گذاشتن ها را می پوشاند و بعد از آن از این که روکش جایگزین شد، هر جنبش جانبی یا این که طولی جاده موجب نشر کنار گذاشتن های روکش قبلی به روکش تازه می‌شود و کنار گذاشتن های بازتابی رخ می دهد . این حرکت موجب ورقه و ریش شدن و بریدگی در ارتفاع کنار گذاشتن های بازتابی گشته و راهی برای نفوذ آبهای سطحی به لایه پی و Subgrade می‌گردد .

در زیر روکش نو AC، ژئوتکستایل می تواند برای دفع فشارهای وارده ناشی از حرکت روکش قبلی، استحکام کششی ایجاد نماید . ژئوتکستایل به عنوان لایه میانی در دفع فشار ناشی از کنار گذاشتن های افقی و عمودی کار می نماید .

ورق
ژئوتکستایل
آغشته سازی ژئوتکستایل با قیر و آسفالت، یک لایه غیر قابل نفوذ را نسبت به آبهای سطحی به وجود می آورد . به حافظه سنخیت و قرابت الیاف پلیمری با مواد نفتی، جذب قیر و مواد اتصال Tack coat به لایه ژئوتکستایل به خیر و خوبی و نیکی صورت می گیرد .

۴)
زیرسازی خط آهن ژئوتکستایل در این کاربرد موجب ثبت خط آهن می گردد و با توجه به شرایط محل، یک یا این که یک سری نقش مهم را ایفا میکند: حفظ هندسه بستر خط آهن برای همت مؤثر ریل، با اهمیت می باشد . ژئوتکستایل در نقش جداسازی، فی مابین مواد پی (Ballast) و زیر پی (Subballast) ریل واقع می شود . زمانی مواد Subgrade در اثر جنبش قطار و نیروی کوبش آن به درون لایه پی و زیرین پمپاژ می شود، می تواند بستر غیر سطحی را براین خط آهن به وجود آورد و باعث کاهش سرعت و یا این که چه بسا خارج شدن قطار از ریل گردد، یک ژئوتکستایل جداساز می تواند این اختلال را رفع نمائید؛ ژئوتکستایل در نقش مستحکم سازی در خطوط جدید و یا این که خطوط تعمیری، با توزیع فشار وارده به Subgrade، موجب افزایش تحمل آن می گردد؛ ژئوتکستایل به مهارسازی مواد پی و ذیل پی در پیش‌روی حرکات جانبی کمک می کند و از این راه خواص انسجامی و تحمل فشار را نگهداری می کند؛ ژئوتکستایل همینطور مکانیزمی را برای زهکشی جانبی (حاشیه ها) ساخت مینماید و کارایی زهکشی را بهبود می بخشد .


برچسب: ورق ژئوممبران،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۵۴:۵۸ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)