ورق ژئو ممبران ورق ژئو ممبران .

ورق ژئو ممبران

ژئوسنتتیک چیست؟

ورق ژئوممبران

واژة «ژِئوسنتتیک
پروژه های عمرانی مرتبط با زمین، خاک و سنگ داشته و پسوند «سنتتیک» به معنای مصنوعی (یا ساختگی که متضاد طبیعی
است) اشاره به این مطلب دارد که این مصالح منحصراً از فرآورده های ساخت انسان تولید می شوند. مصالح مورد استفاده در
تولید ژئوسنتتیک ها عمدتاً پلیمرهای مصنوعی هستند که از نفت خام مشتق می شوند. گرچه از لاستیک (کائوچو)، پشم
شیشه (فایبرگلاس) و دیگر مصالح نیز بعضی مواقع برای تولید ژئوسنتتیک ها استفاده می شود. ژئوسنتتیک، در واقع واژه ای
عام است که دامنة وسیعی از فرآورده های تولید شده توسط مصالح پلیمری را شامل می شود. رایج ترین این محصولات
پلیمری عبارتند از: ژئوتکستایل ها، ژئوگریدها، ژئونت ها، ژئوممبرین ها و ژئوکمپوزیت ها که همراه با خاک، سنگ و یا هر
مصالح مهندسی دیگر در بسیاری از پروژه های ساخت دست انسان به کار گرفته می شوند.

1
American Society for Testing and Materials
2
Geosynthetic
2
www.AMS.ir
فصل دوازدهم: آشنایی با ژئوسنتتیک ها
، پشم، پنبه و غیره) نیز به همراه خاک، سنگ و یا دیگر 2 ، الیاف نارگیل 1 بعضی مواقع مصالح ساخته شده از الیاف طبیعی (کَنَف
مصالح مهندسی به کار گرفته می شوند. مخصوصاً در پروژه های عمرانی موقت و کوتاه مدت. چنین مصالحی که آن ها را مـی
» (نَچِرال به معنای طبیعی، Geonatural (نامید، هنگامی که به همراه خاک به کار گرفته می شوند بـه دلیـل 4 توان «ژِئونَچِرال
تجزیه پذیری دارای عمر کوتاهی بوده و بنابراین دارای کاربردهایی به تنوع ژئوسنتتیک ها نیستند. گرچه ژئونچرال هـا تفـاوت
های بارزی با ژئوسنتتیک ها به لحاظ مادی و فیزیکی دارند، آن ها را می توان فرآورده های مکمل ژئوسنتتیک ها دانست و نه
جایگزینی برای آن ها زیرا موارد کاربرد آن ها در بعضی موارد با یکدیگر مشترک است. در حقیقت ژئونچرال هـا نیـز مصـالحی
(الیاف چوب، Lignin (و سلولز تشـکیل شـده 5 پلیمری هستند چون بخش عمدای از آن ها از پلیمرهای طبیعی همانند لینین
است.
هنگامی که از ژئوسنتتیک ها در تماس با خاک، سنگ یا هر مصالح مهندسی دیگر استفاده می شود همواره یک یا
چندین عملکرد از عملکردهای پایة زیر را اجرا می نمایند:
عملکردهای ژئوسنتتیک ها : مهم!

 

 

1. Rei


برچسب: ورق ژئوممبران،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۳۰:۵۳ توسط:علی پور موضوع: نظرات (0)